U zavisnosti od toga da li raspolažu pojedinim oblicima imovine preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, dužni su da u skladu sa odredbama Pravilnika o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva, vode sledeće poslovne knjige:
 • - Poslovnu knjigu prihoda i rasfoda (obrazac PK-1)
 • - Knjigu osnovnih sredstava i sitnog inventara (obrazac PK-2)

Pored navedenih poslovnih knjiga, istim pravilnikom, u zavisnosti od delatnosti koju preduzetnik obavlja, propisana je obaveza vođenja pojedinačnih analitičkih evidencija iz kojih se određeni podaci knjiže u poslovnoj knjizi PK-1, kao što su sledeće evidencije:
 • - kalkulacija prodajne cene – Obrazac KL
 • - list dnevnog prometa ugostitelja – Obrazac DPU
 • - evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja – Obrazac PM
 • - evidencija o gotovim proizvodima – Obrazac GP
 • - prijemni – evidencioni list komisione robe – Obrazac KR, čiji je sastavni deoevidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe – Obrazac KR-1

Iz navedenog se vidi da propisi ne zahtevaju od preduzetnika koji poslovne knjige vodi po sistemu prostog knjigovodstva, vođenje analitičkih evidencija o:
 • - materijalu
 • - novčanim sredstvima u blagajni i na poslovnim računima
 • - finansijskim plasmanima
 • - potraživanjima
 • - obavezama

Zakljucak:  mozete i sami ako imate zelju da naucite sve i ukoliko naravno imate vremena , a ako niste u toj situaciji onda Vam svakako savetujemo da uzmete knjigovodju koji ce za Vas obavljati te usluge i ono sto je svakako bitna stvar je da usluge knjigovodja kada je u pitanju prosto knjigovodstvo nisu velike, znaci po vrlo pristupacnoj ceni knjigovodje ce za Vas obaviti ovakve usluge.

Preporuka:   Knjigovodstvena agencija Tio Trade doo