Uz pomoć finansijske analize i kontrole dobija se realna slika finansijskog stanja neke firme ili preduzeća. Finansijska analiza i kontrola daju odgovore na neka od pitanja o izvorima finansiranja, likvidnosti preduzeća, iznosu profita, finansijskim rizicima i finansijskoj stabilnosti.
 
Uz pomoć finansijske analize i kontrole na vreme se mogu preduzeti sve mere kako bi se poboljšalo poslovanje nekog preduzeća.  Da bi neko preduzeće efikasno poslovalo, potrebno je da se na pravi način upravlja finansijama tog preduzeća.
 
Za finansijsku analizu i kontrolu zadužena je agencija za računovodstvo koja vodi stanje određene firme ili preduzeća.  Finansijska analiza i kontrola su sastavni deo svake poslovne politike, i uz pomoć njih se na adekvatan način raspolaže finansijama nekog preduzeća.