Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Rad sa nepunim radnim vremenom

U zavisnosti od potrebe za obavljanjem odre]enih poslova aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova može se utvrditi da ...Primena novog načina oporezivanja polovnih motornih vozila porezom na prenos apsolutnih prava u slučaju kada se prenos vrši izme

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige , nije obveznik PDV, na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog sa fizičkim licem, nabavlja motorno vozilo za potrebe obavljanja delatn...Izdavanje E-fakture od strane prevoznika autobuskim stanicama ( posrednicima u prodaji karata

Obveznik koji vrši prevoz lica prodaje prevozne karte angažovanjem posrednika ( autobuskih stanica). Da li prevoznik autobusk...Pravo na odbitak prethodnog PDV za usluge posredovanja u prodaji i zakupu nepokretnosti

Obveznik PDV je dobio ulazne račune sa obračunatom PDV od posrednika za promet nepokretnosti i to za proviziju za uslugu  posredovanja kod prodaje nepoketnosti, kao i za pro...Plaćanje doprinosa za osnivače privrednih društava

Od 16.decembra 2018. godine, sužen je pojam rada osnivača, odnosno člana privrednog društva, pa se pod radom, pored radnog o...Likvidacija privrednog društva

Likvidacija privrednog društva je postupak  u kome se obavezno sprovode  propisane  procedure  i koji traje određeno vreme. S obzirom na to da se oglas o pokretanju likvi...Posledice automatskog odbijanja e –faktura kod subjekata privatnog sektora u slučaju proteka roka za njihovo prihvatanje i odbij

U produkcionoj verziji SEF je počela funkcija automatskog odbijanja e-faktura u skladu sa članom10. stav 4. Zakona o elektron...Uslovi za smanjenje PDV po osnovu naknadnog smanjenja osnovice i iskazivanje podataka o smanjenu osnovice

Obveznik PDV  koji je obračunao PDV  za promet dobara i usluga drugom obvezniku PDV koji je po tom sonovu imao pravo na odbitak prethodnog poreza, može da smanji iznos PDV o...Naknadno smanjenje osnovice i obračunatog PDV i ispravka odbitka prethodnog poreza po tom osnovu

Odredbom člana 21  Zakona o Porezu na dodatu vrednost, propisano je da ako se osnovica za obračunavanje PDV naknadno smanji,...Izdavanje E-faktura od strane poreskih punomoćnika stranih lica

Kako bi trebalo da izgleda formalno ispravna elektronska faktura izdata od strane poreskog punomoćnika PDV stranog pravnog lica u Srbiji? Da li primalac ima pravo na odbit...Porez na dobit po odbitku na prihoode nerezidentnih pravnih lica od rezidentnih pravnih lica

Prema odredbama člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog opor...Oporezivanje prometa sekundarnih sirovina

Otkup sekundarnih sirovina  od pravnih lica je delatnost u vezi sa čijim poreskim tretmanom ima više specifinosti , kao što su PDV aspekkt i oporezivanje po odbitku, pri otk...