Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Utvrđivanje bruto iznosa zarade novonastanjenog obveznika

S obzirom da su ipunjeni uslovi  za korišćenje podsticaja  po osnovu isplate  zarade zaposlenom  koji ima status novonastanjen...Specifičnosti poslovanja ogranka stranog pravnog lica u Republici Srbiji

Strano pravno lice, može trajno da obavlja  delatnost na teritoriji Republike Srbije, preko ogranka koji se osniva i registruje u skladu sa propisima Republike Srbije. Regis...Neoporezivi iznos za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022.godinu

Da li je obajvljen podatak o prosečnoj  godišnjoj zaradi  po zaposlenom u 2022.godini radi utvrđivanja neoporezivog iznosa za...Sticanje statusa pretežnog izvoznika za svrhu ostvarivanja prava na povraćaj poreza na dodatu vrednost u kraćem roku

Obveznik PDV  koji je u poreskoj prijavi PDV iskazao veći iznos prethodnog poreza od poreske obaveze, ima pravo da se opredeli za povraćaj razlike ili da razliku koristi kao...Prikaz aktuelnih olakšica koje poslodavci mogu koristiti pri isplati zarada zaposlenih lica u 2023.godini ( i kasnije)

Tokom 2023.godine poslodavci imaju mogućnost da pod određenim uslovima koriste olakšice prilikom isplate  zarada zaposlenim...Porez na imovinu za 2023.godinu, obveznici koji vode poslovne knjige, utvrđuju samooporezivanje do 31.marta 2023.godine.

31.mart 2023.godine je rok do koga  su obveznici koji vode poslovne knjige dužni da utvrde porez za  2023.godinu i podnesu poreske prijave. Pravni osnov za oporezivanje i...Republika Srbija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Međunarodno dvostruko oporezivanje, odnosno izbegavanje istog, ima sve veći značaj u svetu ai u Republici Srbiji, koja zbog ...Posebna obaveza elektronskog evidentiranja PDV – pojedinačna i zbirna evidencija

Odredbom člana 4. Zakona o elektronskom fakturisanju, propisana je posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost. Posebnu obavezu  elektron...Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

-         Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta U skladu sa odredbama člana 94. Zakona o radu...Naknade zarada na teret sredstava poslodavca

Naknade zarada koje padaju na teret sredstava poslodavca su sledeće naknade zarad: -         za vreme odsustvovanja sa rada, u vreme državnih i verskih praznika (100%) ...Od 1.januara minimalna cena rada po satu 230,00 dinara

Na osnovu člana 112.stav 2 Zakona o radu Vlada RS je donela odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 20...Plaćanje neobaveznih sistematskih pregleda za zaposlene

Neobavezni sistematski pregledi zaposlenih ne predstavljaju zakonsku obavezu za poslodavca, već se poslodavac može , svojim opštim aktom obavezati da zaposlenima obezbedi ova...