Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Prodaja robe na malo posredstvom interneta sa aspekta fiskalnih uređaja

Kada je reč o prodaji robe na malo posredstvom interneta ili pošte , sa aspekta obaveznosti evidentiranja prometa na malo pr...Prodaja robe na malo posredstvom interneta ili pošte

Prodaja robe na malo putem interneta  ili pošte uskoro će postati glavni model poslovanja. Ovaj model ima mnogobrojne prednosti, jer prodavcu omogućava značajnu uštedu. Prod...Prodaja mesečnih karata za prevoz zaposlenih

U slučaju prodaje mesečnih karata za prevoz zaposlenih postoje različiti slučajevi, a Ministarstvo finansija ovde daje svoje...Platni promet sa inostranstvom na osnovu prometa digitalnih usluga

Deviznim propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, uređeno je pitanje platnog prometa sa inostranstvom, na osnovu platnog prome...Oslobođenja od PDV za donacije

Zakonom o PDV, propisane su oslobođenja od PDV za promet dobara i usluga, vezan za ugovore o donaciji, uz ispunjenje određen...Oporezivanje digitalne ekonomije

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj objavila je u septembrz 2013.godine , predlog aktivnosti čijim donošenjem i usvajanjem se uvode nova pravila u materiju međunarod...Kniženje u poslovnim knjigama preduzetnika po sistemu dvojnog knjigovodstva

Prema članu 32. Zakona o porezu na dohodak građana, utvrđene su četiri vrste obveznika poreza na prihode od samostalne delat...Transferne cene- Utvrđivanje cena „Van dohvata ruke“

U Zakonu, koji je izmenjen 2014.godine , izmenjen je spisak obveznika primene Zakona, tako što je propisano da se Republika , autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne sa...Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka

Usklađivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, pretrpelo je izvesne izmene ...Deo obaveza javnih arhiva u cilju primene Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Zakon o arhivskoj građi i član 28. Stav 2 i član 29. Je koristio ministar finansija i doneo: -         Pavilnik o uslovima i načinu revizije arhivskih fondova i zbirki u...Godišnji odmor, naknada zarade za korišćenje godišnjeg odmora i naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor.

Svaki zaposleni ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora  prema odredbama Zakona o radu. Kada je u pitanju trenutna situa...Ugovor o delu

Kakva je mogućnost zaključivanja ugovora o delu i obračun poreza i doprinosa? Prema Zakonu o radu, predviđena je mogućnost da poslodavac sklopi sa određenim licem Ugovor ...