Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Oporezivanje digitalne ekonomije

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj objavila je u septembrz 2013.godine , predlog aktivnosti čijim donošenjem i usva...Kniženje u poslovnim knjigama preduzetnika po sistemu dvojnog knjigovodstva

Prema članu 32. Zakona o porezu na dohodak građana, utvrđene su četiri vrste obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.   -         Fizičko lice koje je upi...Transferne cene- Utvrđivanje cena „Van dohvata ruke“

U Zakonu, koji je izmenjen 2014.godine , izmenjen je spisak obveznika primene Zakona, tako što je propisano da se Republika ...Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka

Usklađivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, pretrpelo je izvesne izmene tokom 2021.godine. Osim ranijih izmena, izmenj...Deo obaveza javnih arhiva u cilju primene Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Zakon o arhivskoj građi i član 28. Stav 2 i član 29. Je koristio ministar finansija i doneo: -         Pavilnik o uslovi...Godišnji odmor, naknada zarade za korišćenje godišnjeg odmora i naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor.

Svaki zaposleni ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora  prema odredbama Zakona o radu. Kada je u pitanju trenutna situacija sa pandemijom korona virusa koja je poremetil...Ugovor o delu

Kakva je mogućnost zaključivanja ugovora o delu i obračun poreza i doprinosa? Prema Zakonu o radu, predviđena je mogućnos...(Ne) postojanje mogućnosti rezidentnog pravnog lica da dividende isplati direktno nerezidentnom privrednom društvu koje je osnov

Jedno od čestih pitanja u praksi je da li rezidentno pravno lice dividende može da isplati osnivaču nerezidentnom pravnom licu svog osnivača, nerezidentnog pravnog lica, bud...Promena poreskog perioda za obračunavanje i plaćanje PDV iz tromesečnog u mesečni , na osnovu ostvarivanja ukupnog prometa u pre

Postavlja se pitanje ako obveznik PDV obračunava tromesečnon01.07.2020. godine, ostvari ukupan promet veći od 50.00.00 dinar...Rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Zakon o radu predvideo je mogućnost zaključivanja govora o privremenim i povremenim poslovima i ovakvi poslovi takođe su zakonski definisani sa posebnim odrednicama i obavez...Aktuelna pitanja u vezi sa utvrđivanjem i plaćanjem naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine propisan je Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Pravilnikom o ...Posebni uslovi kredita za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva za turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj

Program finansijske podrške  privrednim subjektima za održanje likvidnosti  i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Covid -19 za najugroženije priv...