Avgust

10

2018

Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

Prema odredbi člana 4. Pravilnika, drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se advokatske usluge, usluge poreskog savetovanja, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i sve druge vrste saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Detaljnije

Oktobar

28

2017

Poreska osnovica i poreska stopa

Porez se utvrđuje na osnovicu koju čini tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po stopi od:

Detaljnije

Oktobar

06

2017

Prenos dobitka u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika

Kada dobitnik u igri na sreću, organizovanoj saglasno zakonom kojim se uređuju igre na sreću, ostvari dobitak, sticanje tog dobitka od organizatora igre izuzeto je od poreza na poklon. S tim u vezi, poreska prijava PPI-3 se ne podnosi i porez na poklon se ne plaća.

Detaljnije

Jun

20

2017

Osnovni tipovi preduzeća u Srbiji

U Srbiji postoji više oblika organizovanja preduzeća: preduzetničke radnje, preduzetnici, firme doo, akcionarska društva i slični oblici organizovanja kompanija. Međutim, posebno se izdvajaju dva tipa organizacije firmi koji se ubrajaju u najpopularnija mala i srednja preduzeća: samostalni preduzetnik i društvo sa ograničenom odgovornošću (doo).

Detaljnije

Septembar

05

2012

Knjigovodstvo – poresko savetovanje

U oblasti knjigovodstva, poresko savetovanje odnosi se na razumevanje poslovne situacije u cilju boljeg rešavanja poslovnih problema. Cilj svake firme je da ostvari svoje poslovne ciljeve na što bolji način uz pomoć iskusnog...

Detaljnije

April

11

2012

Vođenje dvojnog knjigovodstva

Vođenje dvojnog knjigovodstva radi se po jednostavnom sistemu u kome se svaka poslovna promena evidentira dva puta na na dva različita računovodstvena računa odnosno konta. Promene u poslovanju se dešavaju svakodnevno...

Detaljnije

Februar

29

2012

Usluge knjigovodstva za fizička lica

Usluge knjigovodstva za fizička lica obavljaće knjigovodstvena agencija uz pomoć knjigovođe koji će bit zadužen za određenog klijenta. Vi kao fizičko lice, koji ste vlasnik preduzeža, firme ili radnje, na ovaj način obezbedićete poslovnu...

Detaljnije

Januar

25

2012

Usluge knjigovodstva za pravna lica

Usluge knjigovodstva za pravna lica obavljaju se u knjigovodstvenoj agenciji, u kojoj taj posao za vas obavlja knjigovođa. Ukoliko ste vlasnif firme ili radnje, na ovaj način ćete osigurati svoju poslovnu sigurnost...

Detaljnije

Januar

04

2012

Otvaranje DOO

Otvaranje DOO odnosno društva sa ograničenom odgovornošću postoji određeni postupak. Da biste uopšte započeli postupak osnivanja DOO pre svega morate da krenete ispočetka a to znači da vam prvo treba ime...

Detaljnije

Novembar

30

2011

Knjigovodstvo za pravna lica

Knjigovodstvo za pravna lica obezbediće vam poslovnu sigurnost, pa zbog toga morate da odaberete knjigovodstvenu agenciju, pa samim tim i knjigovođu, bez obzira da li ste vlasnik firme ili radnje. Vlasnik kpreduzeća nema...

Detaljnije

Oktobar

27

2011

Poslovno knjigovodstvo

Poslovno knjigovodstvo omogućava vođenje knjiga za nekoliko preduzeća odnosno radnji koje najčešće imaju nekoliko poslovnih objekata. Na ovaj način olakšano je vođenje robne evidencije u objektima koji se bave...

Detaljnije