Januar

20

2018

Pravo preduzetnika da raspolaže novcem sa poslovnog računa

Za razliku od vlasnika privrednog društa, preduzetnik nije uslovljen postojanjem dobiti, kako bi mogao da podiže novac sa poslovnog računa. Drugim rečima, preduzetnik može da podiže novac sa svog poslovnog računa, bez bilo kakvih poreskih posledica.

Detaljnije

Decembar

22

2017

Utvrđivanje i plaćanje poreza na poklon

Porez na poklon utvrđuje nadležni poreski organ rešenje, osim u slučajevima kada je odredbom člana 21. ZPI propisano pravo na poresko oslobođenje (u tom slučaju rešenjem se utvrđuje da se porez ne plaća).

Detaljnije

April

12

2017

Inspekcijski nadzor tržišta

Tržišna inspekcija je inspekcija koja je izvorno nadležna za nadzor nad primenom Zakona o trgovini i Pravilnika o evidenciji roba i usluga. Tržišna inspekcija obavlja poslove koji se, između ostalog, odnose na: tržišni nadzor, tehnički nadzor, sprečavanje nelojalne konkurencije, zaštitu potrošača, zaštitu nelojalne konkurencije i druge poslove.

Detaljnije

Februar

08

2012

Računovodstveni standardi

Računovodstveni standardi namenjeni su zarda lakšeg predstavljanja finansijskih izveštaja, koji dolaze od strane bilo kojih ekonomskih subjekata, ne uzimajući u obzir delatnost kojojm se preduzeće bavi...

Detaljnije

Novembar

09

2011

Računovodstvena analiza

Računovodstvena analiza sastavni je deo računovodstva koji se bavi primenom metoda i postupaka, kako bi se utvrdilo stanje i uspeh preduzeća, koje je obuhvaćeno u poslovnim knjigama i koje je prikazano u računovodstvenim...

Detaljnije

Septembar

28

2011

Računovodstvo i revizija

Sa dolaskom računovodstvenih standarda, formira se i tim revizora, koji je sastavljen od stručnih kvalifikovanih ljudi. Zaposleni u sektoru za reviziju moraju da imaju stečeno znanje ii oblasti domaće i međunarodne...

Detaljnije

Oktobar

25

2010

Računovodstvo i finansije

Računovodstvo i finansije obuhvataju skup poslova koji obezbeđuju funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije. Za obavljanje tih poslova organizuje se služba (sektor) za računovodstvo i finansije. Računovodstveni informacioni sistem predstavlja deo informacionog sistema preduzeća koji obezbeđuje podatke i informacije o finansijskom položaju, uspešnosti i promenama u...

Detaljnije

Oktobar

19

2010

Finansijsko računovodstvo

Finansijsko računovodstvo obuhvata sve finansijske plasmane i poslovne promene po tom osnovu što je uređeno Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, koji je donet na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Detaljnije

Oktobar

10

2010

Računovodstvo trgovinskih preduzeća

Računovodstvo trgovinskih preduzeća odnosi se na popis koji je izvršen na kraju godine. Prilikom knjiženja utvrđenih razlika na popisu, odnosno prilikom donošenja odluke treba imati u vidu odredbe članova Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

Detaljnije

Septembar

18

2010

Ispravka i otpis potraživanja u računovodstvu

Kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze je najčešći razlog zbog kojeg može doći do ispravke vrednosti, odnosno do obezvređivanja potraživanja. Pored ovih indikatora verovatne nenaplativosti treba uzeti u obzir i druge činjenice, kao i ranija iskustva vezana za pojedine kupce (npr. kupac je u blokadi ali se očekuje da će izmiriti svoju obavezu po izlasku iz blokade, kupac redovno kasni sa uplatama ali na kraju ipakplati, itd.).

Detaljnije

Septembar

14

2010

Računovodstvene politike

Računovodstvene politike se definišu kao posebna načela, osnove, dogovori, pravila i praksa koje primenjuje poslovni subjekt pri sastavljanju i prezentovanju finansijskih izveštaja.

Detaljnije