Avgust

11

2020

Finansijska analiza i kontrola

Uz pomoć finansijske analize i kontrole dobija se realna slika finansijskog stanja neke firme ili preduzeća. Finansijska analiza i kontrola daju odgovore na neka od pitanja o izvorima finansiranja, likvidnosti...

Detaljnije

Novembar

14

2018

Upotreba UIDO u kontekstu novih pravila

Imajući u vidu da je predmet oporezivanja porezom po odbitku po osnovu prihoda nerezidentnih pravnih lica od usluga znatno sužen, u praksi će primena UIDO kada su ovi prihodi u pitanju biti znatno ređa.

Detaljnije

Jun

21

2011

Finansijska analiza

Finansijska analiza predstavlja ispitivanje materijalnog stanja i poslovnih rezultata neke firme do najsitnijih detalja. Finansijska analiza se vrši na osnovu izveštaja iz oblasti finansija koji pripadaju određenoj firmi...

Detaljnije