Mart

03

2018

Mesto prometa usluga prevoza dobara

Mesto prometa usluga prevoza određuje se prema mestu gde se obavlja prevoz. To znači da u ovom slučaju nije od značaja ko vrši promet usluge, tj. ko je prevoznik, niti kome se usluga pruža, već teritorija na kojoj se usluga pruža.

Detaljnije

Jul

26

2017

Oporezivanje poklona porezom na nasleđe i poklon

Porez na nasleđe i poklon propisan je kao jedan poreski oblik, s obzirom na sličnost poreza na nasleđe i poreza na poklon u fiskalnom sistemu, uzrokovanu činjenicom da se u oba slučaja radi o besteretnim (bez nakande) prenosima prava na imovinu, pri čemu se prenos: -po osnovu nasleđa vezuje za činjenicu smrti (mortis causa), a -po osnovu poklona – za pravne poslove među živima (inter vivos).

Detaljnije

Novembar

01

2013

Promocija knjigovodstvenih usluga

AKCIJA!!! AKCIJA!!! AKCIJA !!! Promocija knjigovodstvenih usluga agencije Tio Trade d.o.o. iz Beograda. U periodu od 01.11. - 31.12.2013. godine svim potencijalnim novim klijentima pružamo posebne pogodnosti prilikom osnivanja preduzeća i organizovanja poslovanja...

Detaljnije

Decembar

21

2011

Usluge knjigovodstvenih agencija

Usluge knjigovodstvenih agencija su neizostavne kada planirate da otvorite firmu ili da vodite već postojeću firmu. Obaveze oko vođenja firme su velike i zahtevaju veliku odgovornost, a to sve poslodavca može dosta...

Detaljnije

Decembar

08

2011

Osnivanje firme i preduzeća

Osnivanje firme i preduzeća započinje se registracijom subjekta u Agenciji za privredne register gde se odmah dobija matični broj, nakon što se uplate sve takse neophodne za dobijanje matičnog broja...

Detaljnije

Novembar

04

2010

Nastanak obaveze akcize i obaveze obračuna akciza

Uvezenim akciznim proizvodima smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno sa spoljnotrgovinskim propisima. Obaveza obračuna akcize, prema članu 21. Zakona o akcizama, nastaje u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Detaljnije

Septembar

12

2010

Knjigovodstvene agencije

Knjigovodstvene agencije su privredni subjekti čija delatnost je pružanje uslug aračunovodstvenih i knjigovodstvenih usluga u vezi sa porezom. Usluge knjigovodstvene agencije prilagođene su potrebama klijenata od početka poslovanja pa sve tokom trajanja istog.

Detaljnije