Novembar

24

2018

Uticaj novih pravila na interni obračun PDV

U slučajevima kada domaća pravna lica primaju usluge iz inostranstva, najčešće imaju obavezu internog obračuna PDV, u skladu sa opštim pravilom iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost, prema kome se mesto prometa usluga određuje prema mestu u kojem primalac usluga ima sedište.

Detaljnije

Maj

27

2017

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Prema odredbama Zakona o radu poslodavac može za obavljanje poslova koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa nezaposlenim ili zaposlenim licem, penzionerom ili članom studentske zadruge.

Detaljnije

Jun

08

2011

Osnivanje preduzeća

Sva potrebna dokumentacija i sve potvrde o uplatama taksi, dostavlja se Agenciji za privredne registre. Tom prilikom podnosi se i zahtev za dobijanje matičnog broja (PIB). Kada dobijete PIB, svu dokumentaciju dostavljate banci, kako...

Detaljnije

Oktobar

11

2010

Agencija za vođenje knjiga

Svaka firma dužna je po Zakonu da ima uvid u poslovanje kroz poslovne knjige. To se danas prepušta agencijama za vođenje knjiga. Agencija za vođenje knjiga pruža usluge računovodstva, knjigovodstva i finansija.

Detaljnije