Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Posledice automatskog odbijanja e –faktura kod subjekata privatnog sektora u slučaju proteka roka za njihovo prihvatanje i odbij

U produkcionoj verziji SEF je počela funkcija automatskog odbijanja e-faktura u skladu sa članom10. stav 4. Zakona o elektron...Uslovi za smanjenje PDV po osnovu naknadnog smanjenja osnovice i iskazivanje podataka o smanjenu osnovice

Obveznik PDV  koji je obračunao PDV  za promet dobara i usluga drugom obvezniku PDV koji je po tom sonovu imao pravo na odbitak prethodnog poreza, može da smanji iznos PDV o...Naknadno smanjenje osnovice i obračunatog PDV i ispravka odbitka prethodnog poreza po tom osnovu

Odredbom člana 21  Zakona o Porezu na dodatu vrednost, propisano je da ako se osnovica za obračunavanje PDV naknadno smanji,...Izdavanje E-faktura od strane poreskih punomoćnika stranih lica

Kako bi trebalo da izgleda formalno ispravna elektronska faktura izdata od strane poreskog punomoćnika PDV stranog pravnog lica u Srbiji? Da li primalac ima pravo na odbit...Porez na dobit po odbitku na prihoode nerezidentnih pravnih lica od rezidentnih pravnih lica

Prema odredbama člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog opor...Oporezivanje prometa sekundarnih sirovina

Otkup sekundarnih sirovina  od pravnih lica je delatnost u vezi sa čijim poreskim tretmanom ima više specifinosti , kao što su PDV aspekkt i oporezivanje po odbitku, pri otk...Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Odnedavno je donešen novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, 7.maja 2023. godine. Poslodavci su dužni da organizuju svo...Utvrđivanje bruto iznosa zarade novonastanjenog obveznika

S obzirom da su ipunjeni uslovi  za korišćenje podsticaja  po osnovu isplate  zarade zaposlenom  koji ima status novonastanjenog  obveznika u skladu sa članom 15V Zakona o por...Specifičnosti poslovanja ogranka stranog pravnog lica u Republici Srbiji

Strano pravno lice, može trajno da obavlja  delatnost na teritoriji Republike Srbije, preko ogranka koji se osniva i registr...Neoporezivi iznos za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022.godinu

Da li je obajvljen podatak o prosečnoj  godišnjoj zaradi  po zaposlenom u 2022.godini radi utvrđivanja neoporezivog iznosa za potrebe obračunavanja godišnjeg  poreza na dohoda...Sticanje statusa pretežnog izvoznika za svrhu ostvarivanja prava na povraćaj poreza na dodatu vrednost u kraćem roku

Obveznik PDV  koji je u poreskoj prijavi PDV iskazao veći iznos prethodnog poreza od poreske obaveze, ima pravo da se oprede...Prikaz aktuelnih olakšica koje poslodavci mogu koristiti pri isplati zarada zaposlenih lica u 2023.godini ( i kasnije)

Tokom 2023.godine poslodavci imaju mogućnost da pod određenim uslovima koriste olakšice prilikom isplate  zarada zaposlenim licima.. Pravila koja govore o olakšicama, propis...