Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Platni promet sa inostranstvom na osnovu prometa digitalnih usluga

Deviznim propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, uređeno je pitanje platnog ...Oslobođenja od PDV za donacije

Zakonom o PDV, propisane su oslobođenja od PDV za promet dobara i usluga, vezan za ugovore o donaciji, uz ispunjenje određenih izričito propisanih uslova. Tako je odredbo...Oporezivanje digitalne ekonomije

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj objavila je u septembrz 2013.godine , predlog aktivnosti čijim donošenjem i usva...Kniženje u poslovnim knjigama preduzetnika po sistemu dvojnog knjigovodstva

Prema članu 32. Zakona o porezu na dohodak građana, utvrđene su četiri vrste obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.   -         Fizičko lice koje je upi...Transferne cene- Utvrđivanje cena „Van dohvata ruke“

U Zakonu, koji je izmenjen 2014.godine , izmenjen je spisak obveznika primene Zakona, tako što je propisano da se Republika ...Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka

Usklađivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, pretrpelo je izvesne izmene tokom 2021.godine. Osim ranijih izmena, izmenj...Deo obaveza javnih arhiva u cilju primene Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Zakon o arhivskoj građi i član 28. Stav 2 i član 29. Je koristio ministar finansija i doneo: -         Pavilnik o uslovi...Godišnji odmor, naknada zarade za korišćenje godišnjeg odmora i naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor.

Svaki zaposleni ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora  prema odredbama Zakona o radu. Kada je u pitanju trenutna situacija sa pandemijom korona virusa koja je poremetil...Ugovor o delu

Kakva je mogućnost zaključivanja ugovora o delu i obračun poreza i doprinosa? Prema Zakonu o radu, predviđena je mogućnos...(Ne) postojanje mogućnosti rezidentnog pravnog lica da dividende isplati direktno nerezidentnom privrednom društvu koje je osnov

Jedno od čestih pitanja u praksi je da li rezidentno pravno lice dividende može da isplati osnivaču nerezidentnom pravnom licu svog osnivača, nerezidentnog pravnog lica, bud...Promena poreskog perioda za obračunavanje i plaćanje PDV iz tromesečnog u mesečni , na osnovu ostvarivanja ukupnog prometa u pre

Postavlja se pitanje ako obveznik PDV obračunava tromesečnon01.07.2020. godine, ostvari ukupan promet veći od 50.00.00 dinar...Rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

Zakon o radu predvideo je mogućnost zaključivanja govora o privremenim i povremenim poslovima i ovakvi poslovi takođe su zakonski definisani sa posebnim odrednicama i obavez...