Obveznik koji vrši prevoz lica prodaje prevozne karte angažovanjem posrednika ( autobuskih stanica). Da li prevoznik autobuskim stanicama ( posrednicima u prodaji karata moraju izdati elektronsku fakturu i ukoliko je to obavezno, sa kojom poreskom kategorijom? Ukoliko nije ispravno izdavanje  elektronske karte, kako treba da postupi prevoznik koji je već izdavao e-fakture posrednicima u prodaji karata?

 

Kod prodaje prevoznh karata preko posrednika  treba praviti razliku između dva odvojena prometa. Prvi promet je usluga prevoza lica krajnjim korisnicima pruža prevoznik, a drugi promet je promet usluge posredovanja koju prevozniku pružaju lica u njegovo ime i za njegov račun vrše prodaju prevoznih karata.

U tom smislu , uslugu prevoza vrši prevoznik, ali ne posrednicima nego krajnjim korisnicima, bez obzira na to što krajnji korisnici karte kupuju od posrednika.

Posrednik vrši prodaju karata u ime i za račun prevoznika i po tom osnovu izdaje račun fizičkim licima.

Međutim, posrednici u prodaji ne obračunavaju PDV za promet usluge prevoza, nego PDV za ovaj promet obračunava lice koje taj promet vrši, odnosno prevoznik.

Sredstva koja prevoznik potražuje od prevoznika  na ime prodatih karata ne predstavljaju naknadu za promet ka posredniku nego uahtev za isplatu sredstava a koje je posrednik naplatio u ime i za račun prevoznika.

Kada je posrednik subjekt privatnog sektora u smislu zakona o elektronskom fakturisanju, ovaj zahtev ne mora se slati preko SEF, ali postoji mogućnost da se izda e-faktura bez PDV, sa poreskom kategorijom OE- nije predmet oporezivanja.