Kada nadležni poreski organ oceni da su isunjeni uslovi za paušalno oporezivanje iz člana 40. Zakona, utvrđuje paušalni prihod obveznika, u skladu sa sledećim kriterijumima i elementima:

  • 1. Visina prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradu i okrugu, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod
  • 2. Mesto na kojem se radnja nalazi
  • 3. Opremljenost radnje
  • 4. Broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice
  • 5. Tržišni usloviu u kojima se delatnost obavlja
  • 6. Površina lokala
  • 7. Starost obveznika i njegova radna sposobnost
  • 8. Visini prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost
  • 9. Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti

Pri utvrđivanju paušalnog prihoda nadležni poreski organ uzima u obzir sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao kontrolom ili na drugi način. Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom u Republici ostvarenu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.