Prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), osnovna sredstva razvrstana su u tri grupe:

  • 1. Nekretnine, postrojenja, oprema
  • 2. Investicione nekretnine
  • 3. Biološka sredstva

 Nekretnine, postrojenja i oprema premaMRS, su materijalna sredstva koja privredno društvo pribavlja i drži zbog obavljanja svoje proizvodne, trgovinske i uslužne delatnosti.

 Investicione nekretnine  prema MRS, su zemljište i zgrade ili delovi zgrade, koje privredno društvo pribavlja i drži zbog ostvarivanja zarade izdavanjem u zakup ili zbog dugoročnog uvećanja vrednosti kapitala ili zbog jednog i drugog, a ne zbog obavljanja proizvodne, trgovinske ili uslužne delatnosti.

 Biološka sredstva  prema MRS, su šume, višegodišnji zasadi  i osnovno stado.