Porez na dohodak se utvrđuje i isplaćuje po odrdbama Zakona, a svaka raspodela prihoda od poreza na dohodak utvrdiće se po zakonskoj proceduri. Poreznik ili poreski obveznik je osoba koja ostvaruje dobit. Ukoliko nekoliko osoba zajedno ostvaruje dobit, u tom slučaju poreski obveznik je svaka osoba pojedinačno i odgovara samo za svoj udeo u zajedničkom dohotku.
 
Poreski obveznik  na sebe preuzima sve obaveze koje nastaju od dohotka ili nasledstva. Izvor dohotka su sredstva dobijena od rada, odnosno samostalne delatnosti, kapitala, osiguranja ili drugih dobitaka. Porez na dohodak vrši se isključivo po odrdbama Zakona, a to se odnosi na:
 
  • - Dohodak od zajedničkog rada
  • - Dohodak od samostalnog rada
  • - Dohodak od imovine
  • - Dohodak od kapitala
  • - Dohodak od osiguranja
  • - Ostaci dohoci