Oporezivanje se vrši na promet nekretnina. Promet nekretnina je po Zakonu svako sticanje nekretnine, a to se odnosi na kupoprodaju, zamenu, nasledstvo, poklon, kao i na sticanje nekretnina tokom likvidacije ili stečaja. U nekretnine spadaju i zemljišta i objekti.
 
Kada je zemljište u pitanju kao oblik nekretnine, odnosi se na poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta. U objekte spadaju, stambeni, poslovni i drugi objekti, kao i njihovi delovi.  Porez na promet nekretnina ne vrši se na objektima koji su tek sagrađeni jer se oni oporezuju po Zakonu o porezu na dodatu vrednost.
 
Ako neko ko je nasledio novu građevinu nije mogao da izračuna porez na dodatu vrednost, u daljem prometu se ovakve građevine oporezuju isključivo po odredbama Zakona. Ako je osoba ipak mogla polovično da izračuna porez na dodatu vrednost, u daljem prometu se ove građevine oporezuju po Zakonu po kome naslednik ne može da odbije porez na dodatu vrednost.