Obveznik PDV je dobio ulazne račune sa obračunatom PDV od posrednika za promet nepokretnosti i to za proviziju za uslugu  posredovanja kod prodaje nepoketnosti, kao i za proviziju za uslugu posredovanja  kod davanja nepokretnosti u zakup. Da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog PDV  po navedenim računima.

U skladu sa odredbama člana 28.stava Zakona o porezu na dodatu vrednost pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može a ostvari ako dobra nabavljena u Reppublici Srbiji ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekat za vršenje delatnosti  i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge usluge , koristi  ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

-        koji je oporeziv PDV;

-        za koji u skladu sa članom 24.ovog Zakona  postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

-        koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet  postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici;

Dakle, materijalni uslov za ostvarivanje prava  na odbitak prethodnog PDV jeste da se dobra, odnosno usluge nabaljaju za potrebe PDV oporezivog prometa ili prometa koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog PDV, pa je osnono ppitanje za koje potrebe obveznik nabavlja uslugu posredovanja.

Što se tiče prometa kod prometa nepokretnosti , usluga posreedovanja  je usmerena na cilj prodaje objekta, pa je relevantno da li je ta prodaja PDV oporeziv promet ili se radi o prometu  koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog PDV. Naime, prvi prenos  prava raspolaganja na objektu podleže oporezivanju PDV.

S druge strane svaki drugi promet nepokretnosti je oslobođen PDV  i to bez prava na odbitak prethodnog PDV , osim ukoliko sa ugovorne strane ugovorile obračun PDV.

U slučaju da nisu ispunjeni svi uslovi za ugovaranje obračuna PDV, kod drugog i svakog narednog prometa nepokretnosti , lice koje vrši promet ne obračunava PDV u skladu sa članom PDV.