Kada je reč o prodaji robe na malo posredstvom interneta ili pošte , sa aspekta obaveznosti evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja od 1.maja 2022.godine došlo je do značajnih promena.

Delatnost 47.91 Trgovina na malo posrdstvom pošte ili interneta nije više oslobođena obaveze evidentiranja prometa na malo preko novih elektronskih fiskalnih uređaja.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačni ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Obveznik fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja fiskalni račun izdaje kupcu dobara odnosno korisniku usluga u štampanoj formi. Obveznik fiskalizacije može dostaviti elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca.

Obveznik fiskalizacije prilikom obavljanja delatnosti  47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, bez obzira da li je obavlja kao pretežnu ili sporednu delatnost, ima obavezu izdavanja fiskalnih računa za avans, radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo, odnosno fiskanih računa za promet, radi evidentiranja ostvarenog prometa dora i usluga na malo.

Navedeni fiskalni račun za avans može se izdati najkasnije narednog dana , od dana prijema avansa.