Imajući u vidu da je predmet oporezivanja porezom po odbitku po osnovu prihoda nerezidentnih pravnih lica od usluga znatno sužen, u praksi će primena UIDO kada su ovi prihodi u pitanju biti znatno ređa. Naime, potreba za primenom UIDO pojaviće se samo u slučajevima kada nerezidentna pravna lica budu ostvarivala prihode po osnovu usluga koji su predmet oporezivanja u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, tj. po osnovu usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja. 

Kada su u pitanju ove usluge, većina UIDO koje je zaključila Republika Srbija pravo oporezivanja prihoda po tom osnovu daje državi rezidentnost primaoca prihoda, u skladu sa članom 7. UIDO. 

Dakle, praktično gledano, u slučaju kada domaća pravna lica (ili preduzetnici koji vode poslovne knjige) plaćaju naknade nerezidentnim pravnim licima po osnovu predmetnih usluga, mogu da se oslobode plaćanja poreza po odbitku ukoliko je sa državom rezidentnosti primaoca prihoda zaključen UIDO i ukoliko rezidentno pravno lice u momentu isplate prihoda poseduje odgovarajuću potvrdu o rezidentnosti, kao i dokaz da je primalac stvarni vlasnik prihoda. 

Međutim, postoji par izuzetaka kada po osnovu pojedinih usluga Republika Srbija ima pravo oporezivanja. Ti izuzeci se neće često primenjivati u praksi, budući da su oni propisani samo u UIDO koje je Republika Srbija zaključila sa Albanijom, Indijom, Pakistanom i Tunisom. Reč je o tzv. tehničkim uslugama, kod kojih pored države primaoca prihoda, pravo oporezivanja (po stopi koja ne prelazi 10%) ima i država isplatioca prihoda. 

U slučaju isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima po osnovu svih ostalih usluga (kao što su, na primer, usluge iz oblasti ekonomske propagande, usluge posredovanja, prevozne usluge itd.), počev od 1. aprila 2018. godine, ne postoji potreba za primenom UIDO (što znači ni potreba da se pribavljaju potvrde o rezidentnosti primaoca prihoda) budući da počev od tog datuma, te usluge neće više biti predmet oporezivanja porezom po odbitku.