Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno oporezivanje. Naime, prema članu 40. stav 1. Zakona, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njhovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod, odnosno ima pravo da podnese zahtev za paušalnooporezivanje.

Pravo na paušalno oporezivanje, prema članu 40. stav 2. Zakona, ne može se priznati preduzetniku:

  • 1. Osnivaču ortačke radnje
  • 2. Koji obavlja delatnost trgovine na veliko i malo (osim održavanja i opavkemotornih vozila), hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktovnosti u vezi sa nekretninama.
  • 3. U čiju delatnost ulažu i druga lica
  • 4. Čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvršuje porez, odnosno čiji je planirani promet, kada počne da obavlja delatnost, veći od tri miliona dinara.
  • 5. Koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom o PDV.