Svaka firma dužna je po Zakonu da ima uvid u poslovanje kroz poslovne knjige. To se danas prepušta agencijama za vođenje knjiga. Agencija za vođenje knjiga pruža usluge računovodstva, knjigovodstva i finansija.

Knjigovodstvena agencija obavlja za firme i preduzetnike usluge:

 • Obračune plata i honorara zaposlenih
 • Devizno poslovanje
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja
 • Obavljanje godišnjih poslova
 • Prijavljivanje poreza

Pored navedenog agencija za knjigovodstvo vrši i :

 • potpuno vođenje poslovnih knjiga
 • vođenje ulaznih i izlaznih računa
 • vođenje evidencije o stanju imovine
 • sastavljanje kontnog plana za preduzetnike
 • obračunavanje amortizacije
 • praćenje popisa, inventara imovine i potraživanja