Na osnovu člana 112.stav 2 Zakona o radu Vlada RS je donela odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023.godine.

Prema navedenoj Odluci, minimalna cena rada , bez poreza i doprinosa, za obavezno socijalno osiguranje , za period januar-decembar 2023. godine iznosi 230,00 dinara  neto po radnom času.

Sve isplate minimalne zarade, zaključno sa 31. decembrom 2022.godine, vrše se u iznosu od 201,22  dinara neto po radnom času.

Počev od 1.januara 2023.godine, prilikom isplate minimalne zarade primenjuje se  novoutvrđeni neto iznos minimalne zarade od 230,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec  za koji se vrši isplata minimalne zarade.