Da biste osnovali firmu, odnosno otvorili preduzeće, potrebno je da ga prethodno registrujete. Preduzeća se dele na četiri forme društva, a to su akcionarsko društvo (AD), društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), komandno društvo (KD), i  ortačko društvo koje ima dva ili više vlasnika.
 
Prilikom osnivanja preduzeća potrebno je da izvrši registracija, a to se radi podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre (APR). Prijave za registraciju preduzeća, preuzimaju se u APR-u koji se nalazi u Beogradu, uz potvrdu o uplati naknade.

 Sva potrebna dokumentacija i sve potvrde o uplatama taksi, dostavlja se Agenciji za privredne registre. Tom prilikom podnosi se i zahtev za dobijanje  matičnog broja (PIB). Kada dobijete PIB, svu dokumentaciju dostavljate banci, kako bi vam ista otvorila tekući račun, nakon čega je preduzeće spremno da počne sa obavljanjem delatnosti.