Obveznik PDV ima pravo na povraćaj razlike ukoliko je iznos od prethodnog poreza u poreskom periodu veći od iznosa poreske obaveze. Tu razliku poreski obveznik koristi kao poreski kredit.

Porez na dodatu vrdnost je opšti porez na potrošnju, odnosno porez na promet dobara i usluga ili jednomm rečju uvoz dobara. Taj pores obuhvata svaku fazu prometa, od proizvodnj do maloprodaje.

Pravo obveznika na pvračaj razlike kao i poreski kredit ali i sve ostala prava uređeni su Zakonom. Konkretno u ovom slučaju Pravo na povraćaj PDV  i pravo na poreski kredit uređeni su odredbama članova 52. Zakona o porezu na dodatu vrednost( „Sl.glasnik RS“84/2004“ br. 86/2004, ispr. 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 i drugi.

Postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i poreskog kredita uređen je Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i  načinu i postupku reakcije i refundacije PDV.

Prema ovom Zakonu o PDV, obveznik PDV može da izabere dve opcije; da mu se višak prethodnog poreza vrati ili da taj višak koristi kao pporski kredit za izmirivanje obaveza u narednom poreskom periodu.

Na izbor opcije obveznika PDV-a utiče mnogo stvari, pre svega sama delatnost kojom se bavi, kao i likvidnost obveznika.

Obveznici koji pretežno izvoze robu i bave se uslugama sa mestom prometa u inostranstvu najčešće se odlučuju za povračaj, dok postoji određena doza straha kod pojedinih obveznika kada je u pitanju povraćaj zbog redovne poreske kontrole koja kontroliše ovakve obveznike.

Da bi se obveznik opredelio za ovu opciju dakl, povraćaj razlike, neophodno je da to prijavi u obrascu PP PDV i upiše oznaku 1, ako se opredeli za poreski kredit da upiše oznaku 0.

U slučaju povraćaja PDV-a, on se uplaćuje na račun u banci koji je obveznik naveo u svojoj prijavi za evidentiranje obveznika poreza.

Postavlja se pitanje da li obveznik koji se opredelio za ppripada obvezniku u povraćaj razlike, ima prava na to ako duguje porez po bilo kom drugom osnovu, ali odgovor je da obveznik ima prava bez obzira na dugovanja prema drugim osnovama.

Postoji još jedna zanimljivost koja bi zanimala obveznike koji se opredeljuju na povraćaj. Ukoliko Poreska uprava ne uplati razliku koja pripada obvezniku, obveznik stičpravo na kamatu od dana koji sledi danu isteka roka za povraćaj.

Ukoliko poreski obveznik na rednom broju 11 Obrasca PP PDV  unese oznaku 0, on se opredeljuje za poreski kredit.

Poreski kredit se može koristiti za neki drugi poreski period.Takođe obveznik može podneti Zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita, taj zahtev obveznik može da podnese nadležnom poreskom organu najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

Poreski kredit može se koristiti za izmirenje drugih poreskih obaveza ali i drugih poreskih perioda.

Prema odredbi člana 52. stav 4 istog člana Zakona povraćaj se vrši najkasnije u roku od 45 dana, odnosno 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet  dobara u inostranstvu, po isteku roka za predaju poreske prijave.