U slučaju prodaje mesečnih karata za prevoz zaposlenih postoje različiti slučajevi, a Ministarstvo finansija ovde daje svoje mišljenje.

Kada je u pitanju prodaja mesečnih karata pravnom licu za prevoz zaposlenih autobusom u međumesnom saobraćaju, ukoliko je fiskalni račun istovremeno i mesečna karta, u tom slučaju izdaje se fiskalni račun za svakog zaposlenog, koji oristi opisanu uslugu pojedinačno, sa tim što na tim fiskalnim računima može postojati PIB poslodavca i svi drugi obavezn podaci.

Ukolikofiskalni račun u međumesnom saobraććaju, ne predstavlja mesečnu kartu za prevoz, već se kupuje više mesečnih karata za prevoz zaposlenih, obveznik fiskalizacije, može izdati jedan fiskalni račun, na kome će biti iskazan broj kupljenih mesečnih karata i PIB poslodavca.

Fiskalni račun za prodaju ,esečnih karata poslodavcu predstavlja konačni račun

Kada se radi o mesečnm kartama, za prevoz u gradskom i prigradskom prevozu, obveznik fiskalizacije nema obavezi izdavanja fiskalnog računa.