Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su akcizni proizvodi:
  • 1. proizvedeni u Republici Srbiji
  • 2. uvezeni u Republiku Srbiju

Uvezenim akciznim proizvodima smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno sa spoljnotrgovinskim propisima. Obaveza obračuna akcize, prema članu 21. Zakona o akcizama, nastaje u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. Stavljanjem u promet akciynih proizvoda smatra se:
  • 1. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;
  • 2. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;
  • 3. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;
  • 4. iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obaveza po osnovu akcize i obaveza obračuna akcize kod obveznika akcize koji nemaju akcizno skladište nastaju danom opremanja akciznih proizvoda iz prouzvodnog pogona (gde spada i otpremanje u skladišta u okviru fabričkog kruga).
Proizvođač koji nema akciznu dozvolu, obračun akcize vrši prilikom svakog otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona (isporuka kupcu, otpremanje u sopstveno skladište na drugoj lokaciji, isporuka sopstvenoj prodavnici i svako drugo otpremanje).

Proizvođač koji ima akciznu dozvolu, obračun akcize vrši u svim slučajevima otpremanja akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište.

Kod otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona proizvođača koji je dobio akciznu dozvolu u akcizno skladište, akciza se ne obračunava, već se u tom dokumentu (otpremnici, dostavnici) izričito naglašava da je svrha otpremanja smeštaj u akcizno skladište.