Preduzetnik koji vodi poslovne knjige , nije obveznik PDV, na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog sa fizičkim licem, nabavlja motorno vozilo za potrebe obavljanja delatnosti. Da li se u ovom slučaju porez na prenos apsolutnih prava  po osnovu prometa upotrebljavanog motornog vozila, plaća po rešenju  ili samo oporezivanjem , s obzirom na to da je kupac  preduzetnik koji nije obevznik PDV?

Prema odredbi člana 40 stav 2. Zakona o porezima na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se samoporezivanjem – na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV, osim u slučaju člana 40a tog zakona.

Prema odredbi člana 40 stav 1 Zakona, porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se rešenjem poreskog organa nadležnog za prijem poreskih prijava  u skladu sa Zakonom 36, naprenos uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV i to na ambulantnom vozilu, specijalnom putničkom vozilu za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim komandama i putničkom vozilu za rent a  car.

Ako je preduzetnik fizičko lice  koje obavlja delatanost radi sticanja dobiti, kad to lice nije obveznik PDV za taj prenos se prenos apsolutnih prava utvrđuje samoporezivanjem, pa i u slučjau kad taj preeduzetnik kupuje to vozilo za obavljanje delatnosti.