U Srbiji postoji više oblika organizovanja preduzeća: preduzetničke radnje, preduzetnici, firme doo, akcionarska društva i slični oblici organizovanja kompanija. Međutim, posebno se izdvajaju dva tipa organizacije firmi koji se ubrajaju u najpopularnija mala i srednja preduzeća: samostalni preduzetnik i društvo sa ograničenom odgovornošću (doo). 

Samostalni preduzetnik može da bude svako ko se bavi određenom vrstom delatnošću, kao što su npr. moleri, vodoinstalateri, programeri, prevodioci i sl. Ukoliko želite da legalizujete Vaš biznis, poslovanje kao samostalni preduzetnik je najbolji izbor za Vas, jer se ovaj tip registracije lako izvodi, a u slučaju potrebe i lako zatvara. 

Važno je naglasiti da se kod ovog tipa zaposlenja, visina poreza ne zavisi od profita, već ga otprilike jednom godišnje određuje država za svaki tip zanimanja. To je jako bitan detalj, jer uspešnim preduzetnicima omogućava da najveći deo profita stave u svoj džep, ali zato za one sa manje uspeha može da postane mač sa dve oštrice. 

Firma DOO ili “društvo sa ograničenom odgovornošću” je znatno ozbiljni oblik organizovanja firme u odnosu na preduzetničku radnju. Svakog meseca vlasnik ima obavezu da izdvaja novac za državne dažbine, kao što su penzijsko i zdravstveno osiguranje, kao i porez na dobit firme od zaključenih poslova. 

Nakon izvršene registracije firme u Agenciji za privredne registre (APR), potrebno je da za firmu otvorite račun u banci, prijavite direktora svoje firme u PIO fondu (to može biti i osnvač), kao i da izvadite zdravstvenu knjižicu u filijali zdravstvenog fonda koji se nalazi na Vašoj opštini. Posle zaključenja ugovora sa knjigovođom, potrebno je izvršiti prijavu novoosnovane firme Poreskoj upravi na teritoriji opštine na kojoj se firma nalazi. 

Preporuka je da za sedište DOO firme izaberete adresu na kojoj se nalazi Vaš stan, a da lokal ili fabrički deo tretirate kao proizvodne jedinice. Na početku poslovanja, kada firma još uvek ne ostvaruje prihode, obavezno se moraju plaćati dažbine i obaveze prema državi. Ali, bez brige kasnije se ovaj novac vraća i to bez plaćanja dodatnog poreza, s obzirom da je u pitanju “pozajmnica osnivača”, a osnivač i direktor ste Vi.