Otvaranje DOO odnosno društva sa ograničenom odgovornošću postoji određeni postupak. Da biste uopšte započeli postupak otvaranja DOO pre svega morate da krenete ispočetka a to znači da vam prvo treba ime.

To često ume da bude veoma težak posao jer u našoj zemlji postoji jedinstvena baza podataka koja zahteva da da vaše ime ima najmanje 4 slovna ili brojna znaka drugačija od postojećih imena.

Ukoliko nemate vremena za sve to najbolje je da stvar prepustite knjigovođi, koji pored vašeg imena mora da definiše i tačnu adresu firme, osnovnu delatnost firme kao i da pripremi vašu dokumentaciju, odnosno podatke o osnivaču preduzeća.