Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) je privredno društvo koje je osnovano od strane dva ili više pravnih ili fizičkih lica, koja su u svojstvu članova društva, a sve radi obavljanja neke delatnosti pod jednim zajedničkim imenom. 

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) može imati najviše pedeset članova. DOO odgovorno je za svoje obaveze prema celokupnoj imovini.
 
Za osnivanje privrednog Društva sa ograničenom odgovornošću, potrebno je da se prilikom podnošenja zahteva Agenciji za privredne registre, prilože i potrebna dokumentacija za osnivanje privrednog Društva sa ograničenom odgovornošću:
 
  • - Jedinstvena registraciona prijava
  • - Dokaz o uplati naknade za registraciju
  • - Fotokopija lične karte fizičkog lica
  • - Izvod iz registra u kome je pravno lice registrovano
  • - Ugovor o osnivanju društva
  • -  Potvrda o osnivanju društva
  • - Izveštaj banke o uplatama na privremeini račun
  • - Potpis koji je overen od strane zastupnika
  • - Potvrda o imenovanju zastupnika tog društva