Vođenje dvojnog knjigovodstva radi se po jednostavnom sistemu u kome se svaka poslovna promena evidentira dva puta na na dva različita računovodstvena računa odnosno konta. Promene u poslovanju se dešavaju svakodnevno.

Poslovne promene obuhvataju sve one radnje koje svakodnevno dovode do promene imovine ili obaveza jednog privrednog društva. Čak i najobičnija potvrda ili izdavanje računa za kupca, ubrajaju se u poslovnu promenu.

Vođenje dvojnog knjigovodstva se najčešće koristi prilikom vođenja poslovih knjigam jer se na ovaj način u potpunosti ima uvid u sve apekte poslovanja.Vođenje dvojnog knjigovodstva prikazuje sve podatke o stanjuimovine, prihodima i rashodima, kao i o finansijskim rezultatima.