Delatnost skladištenja
  • - računovodstveno poreski aspekt

Skladištenje je delatnost u kojoj se privredno društvo ili preduzetnik bavi čuvanjem odnosno skladištenjem raznih vrsta robe i tereta u različitim skladišta kao što su:
  • - silosi za žitarice
  • - stovarišta za različite terete
  • - hladnjače
  • - slobodne carinske zone
  • - sve druge vrste skladišta

Skladištenje robe se obavlja na osnovu ugovora o uskladištenju. Skladištar je ugovorom u obavezi da čuva robu u njenom originalnom stanju, kao i da istu  preda na zahtev ostavodavca. Za uslugu skladištenja potrebno je platiti određenu naknadu skadištaru.
Uz ostavljenu robu, moraju biti priložena i sva neophodna obaveštenja o njoj, kao i izjava o njenoj vrednosti.

Mesto prometa usluge skladištenja je mesto u kom pružalac usluge obavlja delatnost. Kada se roba skladišti u zemlji nije važno kome se pruža usluga - rezidentu ili nerezidentu. U oba slučaja mesto prometa je Republika Srbija.
Usluga skladištenja smatra se pruženom kada se podigne roba ostavljena na skladištenje. 

Tog dana obveznik izdaje račun i obračunava PDV za pružanje usluge skladištenja. Ukoliko roba stoji u magacinu duže od godine dana i ne podiže se, izdaje se periodični račun za period manji od godinu dana.
Ukoliko se usluga skladištenja plati avansno, plaća se PDV i skladištar može da izda avansni račun. Usluga skladištenja oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%.