Ugostiteljstvo je svaka delatnost koja se odnosi na pripremanje i posluživanje hrane i pića, kao i na pripremanje hrane za korišćenje na drugom mestu kao što su na primer ketering, prevozna sredstva, manifestacije.

Ugostiteljstvom se bave  trgovinska društva, trgovci i pojedinci koji  ispunjavaju uslove za obavljanje ove delatnosti. Porez za ugostiteljstvose određuje na osnovu dohotka koji ugostitelji ostvaruju obavljanjem samostalne delatnosti, nezavisno od toga da li su u sastavu poreza na dodatu vrednost (PDV).

Porez za ugostiteljstvo mora evidentirati poreski obveznik na osnovu knjige prihoda i rashoda. Kod evidencije rashoda važno je da se u poslovne rashode računarju samo oni troškovi za koje postoje uredna dokumenta koja su povezana i sa poslovnim prihodima.