Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji utvrđeno je pravo zaposlenog da odsustvuje sa rada u dane državnih i verskih praznika. 

1. Vaskršnji praznici 

Prema članu 2. tačka 2) Zakona, Vaskršnji praznici se praznuju u Republici Srbiji počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa. Prema članu 3. stav 1. Zakona, Vaskršnji praznici su neradni za sve zaposlene u Srbiji, bez obzira na njihovu versku pripadnost. 

2. Uskršnji praznici 

Prema članu 4. tačka 2) Zakona, katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica imaju pravo da ne rade u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru. 

Na Vaskršnje, odnosno Uskršnje praznike ne odnosi se zakonska odredba: “ako praznik padne u nedelju ne radi se prvog narednog radnog dana”, već se praznuju u dane koji su utvrđeni Zakonom. 

3. Prvomajski praznici 

Praznik rada – 1.maj je jedan od državnih praznika u Republici Srbiji koji je utvrđen u članu 1a Zakona, koji se slavi dva dana 1. i 2. maja. Prema članu 3a Zakona, ako jedan dan od ovih datuma padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.