Paušalci su obavezni kao i svi drugi preduzetnici da za plaćanje u dinarima otvore tekući račun kod poslovne banke. 

Što se tiče raspolaganja novčanim sredstvima sa tekućeg računa paušalaca, Ministarstvo finansija i ekonomije dalo je mišljenje da paušalac može podizati gotov novac sa svog poslovnog računa, bez ikakvih ograničenja i bez podnošenja dokaza za koje namene podiže i troši novčana sredstva. Pri tome nema obavezu da plaća nikakve poreze i doprinose.

Preuzetnik odnosno paušalac raspolaže sredstvima sa tekućeg računa za potrebe poslovanja radnje i svoje lične potrebe, odnosno potrebe svoje porodice.