Računovodstvena analiza sastavni je deo računovodstva koji se bavi primenom metoda i postupaka, kako bi se utvrdilo stanje i uspeh preduzeća, koje je obuhvaćeno u poslovnim knjigama i koje je prikazano u računovodstvenim izveštajima.

Računovodstvena analiza ima za cilj da ispita i oceni prethodna ostvarenje preduzeća, njegova poslovanja kao i druge organizacione celine. Računovodstvena analizapomaže da se buduće ostvarenja preduzeća postave na viši nivo.

Računovodstvena analiza vrši se prema:
  • - vrsti korisnika
  • - predmetu analize
  • - metodama analize
  • - vremenu posmatranja
  •  - poreklu izveštaj
  •  - načinu pripreme podataka