Računovodstveni standardi namenjeni su zarda lakšeg predstavljanja finansijskih izveštaja, koji dolaze od strane bilo kojih ekonomskih subjekata, ne uzimajući u obzir delatnost kojojm se preduzeće bavi.

Računovodstveni standardi imaju za cilj lakše i bolje razumevanje finansijskih izveštajauz cilj da obezbede podatke i informacije neophodne za proveru uporednih analiza, neophodnih za uspešno poslovno komuniciranje.

Računovodstveni standardi spajaju različite računovodstvene regulative koje su potrebne za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja koji su osnov za donošenje ekonomskih odluka o daljem poslovanju firme.