Računovodstvo i finansije obuhvataju skup poslova koji obezbeđuju funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije. Za obavljanje tih poslova organizuje se služba (sektor) zaračunovodstvo i finansije. 

Računovodstveni informacioni sistem predstavlja deo informacionog sistema preduzeća koji obezbeđuje podatke i informacije o finansijskom položaju, uspešnosti i promenama u finansijskom položaju preduzeća za interne i eksterne korisnike.

Finansijska funkcija obuhvata poslove kontrole novčanog poslovanja i kredita, odnose sa poslovnim bankama, finansiranje poslovnih funkcija, upravljanje potraživanjima i obavezama, obračune i plaćanja poreza, doprinosa, carina i drugih dažbina, obračune i isplate zarada i naknada zarada, blagajničko poslovanje, naplate i isplate preko tekućih deviznih i dinarskih računa.

U okviru sektora (službe) računovodstva i finansija obavljaju se poslovi:
 • - finansijskog knjigovodstva
 • - knjigovodstva troškova i učinaka (knjigovodstvo proizvodnje)
 • - vođenje, analitike, pomoćnih knjiga i evidencija
 • - računovodstveno planiranje
 • - računovodstveni nadzor i kontrola
 • - računovodstveno uzveštavanje i informisanje
 • - sastavljanje i dostavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja
 • - blagajničko poslovanje
 • - obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih
 • - obračun i plaćanje po ugovorima o delu, autorskim i drugim ugovorima
 • - obračun i plaćanje poreza, doprisnosa, carina i drugih dažbina
 • - sastavljanje i dostavljanje poreskih prijava i drugih propisanih obračuna i evidencija od strane državnih i drugih organa
 • - vrši naplatu i plaćanje preko dinarskih i deviznih računa preduzeća

Za organizaciju i funkcionisanje računovodstvenih i finansijskih poslova odgovoran je rukovodilac računovodstva. Obavljanje poslova u službi računovodstva i finansija i odgovornost zaposlenih uređuje se opštim aktom kojim se uređuje radni odnos i sistematizacija poslova i radnih zadataka u preduzeću.