Računovodstvo trgovinskih preduzeća odnosi se na popis koji je izvršen na kraju godine. Prilikom knjiženja utvrđenih razlika na popisu, odnosno prilikom donošenja odluke treba imati u vidu odredbe članova Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

Manjkovi koji se utvrede popisom, kod nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme materijala, rezervnih delova, inventara, auto-guma i ambalaže, robe i ostali manjkovi (osim manjka nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda) knjiže se na teret računa. Računovodstvo trgovinskih preduzeća mora da ima evidenciju o stanju, nabavci, trošenju i prodaji materija i robe i na računima manjak materijala i robe knjiži zaduženjem računa. 

Viškovi svih sredstava (osim nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda) koji se iskazuju samo u finansijskom knjigovodstvu knjiže se na teret odgovarajućih računa aktive. Knjiženje viška i nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne vrši se u finansijskom knjigovodstvu.