Poljoprivrednicima u smislu Zakona o PDV smatraju se samo fizička lica i to: 

1. Vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta 

2. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava i članovi poljoprivrednih gazdinstava. 


Prema Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju u Registar poljoprivrednih gazdinstava upisuju se privredna društva, zemljoradničke zadruge, druga pravna lica kao što su ustanove, škole, manastiri, crkve i druge organizacije, preduzetnici i poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, s tim da poljoprivrednik može biti upisan u Registar kao nosilac ili član samo jednog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 

Kada je subjekt upisa poljoprivrednik koji je nosilac gazdinstva, u Registar se mogu upisati i članovi poljoprivrednog gazdinstva koji su punoletni i povremeno ili stalno se bave radom na gazdinstvu. Upis u Registar člana poljoprivrednog gazdinstva vrši se na osnovu izjave da je član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno izjave roditelja ili zakonskog staratelja kada je u pitanju maloletni član istog gazdinstva.  

Dokazom da se fizičko lice smatra poljoprivrednikom – vlasnikom, zakupcem ili drugim korisnikom poljoprivrednog i šumskog zemljišta smatra se svaki dokument kojim se dokazuje da postoji osnov korišćenja poljoprivrednog zemljišta, na primer: 
-izvod iz katastra nepokretnosti 
-ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta 
-ugovor o korišćenju poljoprivrednog zemljišta bez naknade 
-rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu na poljoprivrednom zemljištu i dr. 

Dokazom da je fizičko lice poljoprivrednik – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, smatra se izvod iz Registra o upisu poljoprivrednog gazdinstva, odnosno o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva ili neki drugi dokument (legitimacija, potvrda) koji izdaje Uprava za agrarna plaćanja. 

Prema odredbi člana 34. stav 5. Zakona o PDV, lice koje se smatra poljoprivrednikom, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.