Program finansijske podrške  privrednim subjektima za održanje likvidnosti  i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Covid -19 za najugroženije privredne grane kao što su turizam i ugostiteljstvo. Definišu se posebni uslovi  programa koji se odnosi  na dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva, uz posebne uslove za ugrožene sektore kao što su turizam i ugostiteljstvo.

Ove posebne pogodnosti imaju sva mala i mikro i srednja preduzeća koja kao galvnu delatnost imaju turizam, ugostiteljstvo i putniči saobraćaj.

-        Delatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva koja imaju prava na ova sredstva su:

-        Pomorski i priobalni prevoz putnika

-        Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

-        Hoteli

-        Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju

-        Pomorski i priobalni prevoz tereta

-        Ostale prateče delatnosti u saobraćaju

-        Odmarališta

-        Kampovi

-        Restorani

-        Pokretni ugostiteljski objekti

-        Ketering

-        Reklamne agencije

-        I drugo

Sva mala, mikro i srednja preduzeća imaju prava da podnesu zatev za kredit po boljim uslovima ukoliko dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine. Lica koja podnose zahtev moraju da isupne sve uslove , da nisu krivično gonjeni, da nije pokrenut stečajni postupak.

Krediti:

-        Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima

-        Rok otplate je 5 godina koji uključuje grejs period do dve godine. Ukupan period otplate je 24 meseca grejs perioda i 36 meseci otplate

-        Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou

Maksimalan iznos kredita za pravna lica može biti:

-        Za preduzetnike i mikro pravna lica do 20.000.000 din

-        Za mala pravna lica do 80.000.000 rsd

-        Za srednja pravna lica do 180.000.000 rsd

Prijem zahteva se vrši dok se ne potroše sredstva a najkasnije do 10.12.2020. Rok za realzaciju kredita je do 90 dana.