Prodaja robe na malo putem interneta  ili pošte uskoro će postati glavni model poslovanja. Ovaj model ima mnogobrojne prednosti, jer prodavcu omogućava značajnu uštedu. Prodavac nema troškove za lokal, dok se povećavaju troškovi za markenting.

Jedan od modela je klasična telefonska prodaja,prodaja putem pošte ili interneta. Isporuka se najčešće vrši putem kurirske službe, post-ekspresom, DHL-om ili sopstvenom distribucijom. U glavni plan je dospela elektronska trgovina pa ovde razmatramo pravni i zakonski aspekt ove trgovine.

-        Prodaja robe na malo posredstvom interneta ili pošte sa aspekta Zakona o trgovini, Zakona o elektronskoj trgovini i zakona o zaštiti potrošača

Prodaja robe na malo posredstvom interneta ili pošte regulisana je putem više zakonskih propisa i odredbama sledećih Zakona:

-        Zakona o trgovini

-        Zakona o elektronskoj trgovini

-        Zakona o zaštiti potrošača

 

-        Prodaja robe na malo posredstvom interneta ili pošte sa aspekta zakona o trgovini

 

Odredbe Zakona o trgovini, stupile su na snagu 30.jula 2019.godine, osim odredbe člana 34.stav.8 Zakona koji se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona –od 30.januara 2020.godine.Jedna od najvažnijih novina u zakonu jeste definisanje pojmova elektronske prodavnice i elektronske  platforme. Osim definisanja pojmova , novim zakonom propisani su najčešći oblici elektronske trgovine.

Odredbama člana 17.Zakona propisana je daljinska trgovina, kao jedan od načina, vidova obavljanja trgovine na malo i pružanja usluga potrošačima,

Daljinska trgovina je isticanje ponude i zaključenje Ugovora za prodaju robe ili usluge, upotrebom jednog sredstva ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Prema Zakonu, prodaja putem sredstava komunikacije na daljinu, može se obavljati kao:

-        elektronska trgovina

-        ostala daljinska trgovina

Odredbama Zakona elektronska trgovina definisana je kao vid daljinske trgovinekoja se ostvaruje tako što se roba ili usluga nudi, naručuje ili prodaje putem interneta.

Zakonom su propisani najčešči oblici elektronske trgovine:

-        Prodaja robe ili usluga preko elektronske prodavnice

-        Prodaja robe ili usluga preko elektronske platforme koja povezuje trgovce i potrošače

-        Prodaja robe potrošačima preko elektronske platforme, pri čemu se roba isporučuje direktno iz magacina

Postoji i obaveza isticanja cene. Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv način istakne prodajnu cenu.