Vođenje knjiga je nezamislivo bez knjige prihoda i knjige rashoda. One moraju da sadrže nekoliko osnovnih stavki – redni broj, broj i datum knjigovodstvenih dokumenata koji su neophodni za knjiženje, opis promena u poslu, i iznoss prihoda i rashoda.

Iznos prihoda se deli na:
  • - prihode od prodaje roba ili usluga
  • - članarinske doprinose
  • - donacije
  • - prihode od kamata ili nadokande štete


Iznos rashoda se deli na:
  • - rashode zaposlenih (plate, nagrade)
  • - troškove amortizacije
  • - materijalne troškove (prevoz radnika, stručno usavršavanje)
  • - rashode za kamate ili bankarske usluge
  • - donacije

Knjigovodstvena agencija Tio trade d.o.o.
Kumodraška 114, Vozdovac
11010 Beograd
Tel:    011 2466  506
Fax:   011 2474 834 
Tijana Naumović dipl. ing. direktor