Vođenje knjiga za STR možete obavljati i sami, ali je najbolje da to prepustite knjigovodstvenim agancijama. U njima rade stručna i iskusna lica, a vođenje knjiga za STR izuskuje mnogo vremena i obaveza oko papirologije.

Vođenje knjiga za STR mora se obavljati redovno i precizno, jer se na ovaj način olakšava i poboljšava poslovanje. Mnogi zakoni, propisi i pravila moraju da se ispoštuju, a to će za vas najbolje da odradi knjigovođa.

Vođenje knjiga za STR treba da sadrži dokumenta, račune, otpremnice i izveštaje o prihodima i rashodima. Bilans stanja i poreski bilans moraju redovno da se kontrolišu i prate, nakon čega se podnose državnim službama koje su za to nadležne. Svu dokumentaciju morate uvek imati, kako biste je podneli na uvid.