Preduzeća i firme imaju obavezu vodjenja poslovnih knjiga u obliku dvojnog knjigovodstva, što podrazumeva vođenje Glavne i Pomoćne knjige.

Preduzetnici mogu da vode knjigu po principu prostog knjigovodstva, koje je u mnogo čemu jednostavnije. Prosto knjigovodstvo obuhvata vođenje evidencije dobitaka i troškova, evidencije potraživanja i obaveza, odnosno izdatih i primljenih računa – kada se izda račun koji se odmah naplati. Ovo je veoma pozitivna strana knjigovodstva jer preduzetnici u stvarni dobitak računaju samo račune koji su u potpunosti naplaćeni.

Preduzeća i firme PDV moraju da plate odmah prilikom izdavanja računa, bez obzira što im račun nije plaćen na vreme. 
Kada je plata vlasnika odnosno osnivača preduzeća u pitanju, kao i kod svih privrednih društava, cela bruto plata vlasnika definiše se kao trošak. Međutim, kod paušalaca se samo doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje smatraju troškovima.