Oktobar

17

2015

Ovlašćenja nadležnih inspektora i kaznene odredbe

Jednu od novina u novom Zakonu o zaštiti potrošača čine propisana šira ovlašćenja nadležnih inspektora u sprovođenju inspekcijskog nadzora. Dakle, u postupku kontrole od strane nadležnih inspektora vrši se provera da li trgovci ispunjavaju zakonske odredbe u vezi sa reklamacijom.

Detaljnije

April

22

2015

Plaćanje obaveza na naknade invalida iz sredstava Fonda PIO

Na utvrđeni pripadajući iznos naknade koja se isplaćuje invalidima II i III kategorije iz sredstava Fonda PIO obračunava se i plaća: porez po stopi od 10% na bruto iznos naknade i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3% na neto iznos naknade. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

April

15

2015

Iznos naknade zbog umanjene radne sposobnosti i način usklađivanja

Iznos naknade zarade za zaposlene korisnike prava na naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom, naknade po osnovu preostale radne sposobnosti, po osnovu raspoređivanja na drugi odgovarajući posao i opasnosti od nastanka invalidnosti, utvrđen je odredbom člana 224. stav 1. Zakona o PIO. Autor: knjigovodstvene agencije Tio trade d.o.o.

Detaljnije

Mart

21

2015

Osnovica za plaćanje doprinosa za zaposlene upućene na rad u inostranstvo

Za fizička lica koja su kao državljani Republike Srbije upućeni na rad u inostranstvo, osnovicu poreza na zarade čini isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad. Navedeni novčani iznos obuhvata isplaćeni i dinarski i devizni iznos (ukoliko se isplata vrši na taj način). Autor: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Mart

21

2015

Zarada penzionera koji ponovo zasnuje radni odnos

Penzioner koji ponovo zasnuje radni odnos treba da se izjasni davanjem pisane izjave poslodavcu da li želi da koristi zdravstveno osiguranje po osnovu zarade ili po osnovu penzije. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Jul

01

2014

Ispravka odbitka prethodnog poreza za motorna vozila

Ispravka odbitka prethodnog poreza za motorna vozila koja se smatraju opremom za obavljanje delatnosti, odnosno ispravka odbitka koji je obveznik PDV ostvario po osnovu nabavke motornog vozila koje predstavlja opremu za vršenje delatnosti...

Detaljnije

Jun

04

2013

Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se u skladu sa ostvarenim dohotkom na teritoriji Republike Srbije i u stranim zemljama, za sve rezidente, odnosno fizička lica...

Detaljnije

April

20

2013

Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost podrazumeva poslove koji obuhvataju izdavanje knjiga, brošura, enciklopedija, novina, časopisa...

Detaljnije

April

10

2013

Prava imaoca založnice

Prava imaoca založnice je prava koje pojedinac odnosno prijemnik založnice stiče ukoliko je reč o prenosu založnice bez priznanice...

Detaljnije

April

03

2013

Pravo imaoca priznanice

Pravo imaoca priznanice je mogućnost raspolaganja i prodaje robe, po ceni koštanja koja zadovoljava iznos na koji ima pravo imalac založnice...

Detaljnije

Mart

25

2013

Skladišnica

Skladišnica predstavlja je obrazac koji se izdaje prilikom skladištenja robe, koji služi da se dokaže vlasništvo nad istom. Na zahtev ostavodavca, skladištar mora da izda skladišnicu.

Detaljnije

Mart

13

2013

Carinsko skladištenje

Carinsko skladištenje odnosi se na uvezena dobra ostavljena u carinskom skladištu. Rešavanje pitanja obračuna PDV za skladištenje robe zavisi od toga da li je naknada za skladištenje sadržana u osnovi obračuna za PDV.

Detaljnije

Mart

08

2013

Eventualna obaveza osiguranja

Eventualna obaveza osiguranja je postupak u kom skladištar osigurava robu koja mu je poverena na čuvanje od uobičajenih ili prethodno utvrđenih specijalnih rizika...

Detaljnije

Mart

06

2013

Odgovornost skladištara

Odgovornost skladištara za štetu na robi i naknada štete predstavljaju vid garancije ostavodavcu da će mu ista biti isporučena u ispravnom stanju...

Detaljnije