Oktobar

11

2011

Vođenje knjiga za paušalce

Vođenje knjiga za paušalce mora se obavljati zbog paušalnog oporezivanja. Paušalno oporezivanje je propisano Zakonom o porezu na dohodak građana, u kome se uređuje porez na prihod od samostalne...

Detaljnije

Januar

12

2011

Vođenje knjiga

Vođenje knjiga je nezamislivo bez knjige prihoda i knjige rashoda. One moraju da sadrže nekoliko osnovnih stavki – redni broj, broj i datum knjigovodstvenih dokumenata koji su neophodni za knjiženje, opis promena u poslu, i iznoss prihoda i rashoda.

Detaljnije

Decembar

08

2010

Vođenje poslovnih knjiga

Vodjenje poslovnih knjiga - Preduzeća i firme u obavezi su da vode poslovne knjige u obliku dvojnog knjigovodstva, što podrazumeva vođenje Glavne i Pomoćne knjige. Preduzetnici mogu da vode knjigu po principu prostog knjigovodstva, koje je u mnogo čemu jednostavnije. Prosto knjigovodstvo obuhvata vođenje evidencije dobitaka i troškova, evidencije potraživanja i obaveza...

Detaljnije

Novembar

26

2010

Vođenje knjiga za preduzetnike

Vodjenje knjiga za preduzetnike sastoji se od knjigovodstvenih usluga kao što su: - vođenje poslovnih knjiga na osnovu primljenih knjigovodstvenih dokumenata - vođenje knjiga ili dnevnika - vođenje glavne knjige - vođenje dodatnih knjiga a sve u skladu sa zakonom i željama preduzetnika

Detaljnije

Novembar

26

2010

Vođenje KEPU knjige

KEPU knjiga je paralela trgovačke knjige u maloprodaji, kako bi se ulaz i izlaz robe evidentirali po maloprodajnim cenama. Mnogi smatraju da je KEPU knjiga suvišna, ali će inspekcija kazniti svakoga ko u posedu nema KEPU knjigu.

Detaljnije