Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Ko se smatra pružaocem usluge prevoza dobara i ima pravo na poresko oslobođenje?

Prema odredbi člana 2. Stav 4. Pravilnika, obveznikom koji vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se obv...Poreska oslobođenja kod prometa usluga prevoza dobara

Promet dobara i usluga koji je predmet oporezivanja PDV, oporeziv je PDV osim ako je za konkretan promet propisano poresko oslobođenje. Isti slučaj je i sa uslugama prevoza koj...Mesto prometa usluga prevoza dobara

Mesto prometa usluga prevoza određuje se prema mestu gde se obavlja prevoz. To znači da u ovom slučaju nije od značaja ko vrši...Oporezivanje usluga prevoza dobara porezom na dodatu vrednost

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz ...Uticaj uzimanja iz poslovne imovine za privatne potrebe na poreski bilans preduzetnika

Kada preduzetnik vrši uzimanje iz poslovne imovine za privatne potrebe, prema odredbi člana 37b stav 1. ZPDG, definiše se kao ...Pravo preduzetnika da raspolaže novcem sa poslovnog računa

Za razliku od vlasnika privrednog društa, preduzetnik nije uslovljen postojanjem dobiti, kako bi mogao da podiže novac sa poslovnog računa. Drugim rečima, preduzetnik može da p...Poreski aspekt uzimanja iz poslovne imovine preduzetnika za njegove privatne potrebe

Poslovna imovina preduzetnika i njegova lična imovina predstavljaju jedinstvenu pravnu i ekonomsku celinu. Drugim rečima, pred...Slučaj poreskog tretmana korišćenja imovine društva od strane vlasnika koji je u isto vreme u radnom odnosu

Čest je slučaj u praksi da vlasnik (osnivač, član) privrednog društva bude u isto vreme i zaposlen u svom društvu, te da po osnovu radnog odnosa ostvaruje zaradu. Postavlja se ...Ostvarivanje prihoda po osnovu korišćenja imovine i usluga privrednog društva od strane njegovog vlasnika

Imovina privrednog društva pravno je odvojena od lične imovine vlasnika (osnivača, članova, akcionara) tog društva. Imovina dr...Poreski aspekt uzimanja iz imovine privrednog društva od strane njegovog vlasnika

Prema odredbi člana 61. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana (dalje ZPDG) prihodom od kapitala smatra se, između ostalog, uzimanje iz imovine i korišćenje usluga...Osnovne pravno-statusne razlike između privrednog društva i preduzetnika

Razlike između privrednih društava i preduzetnika, uslovljavaju i bitno različit poreski tretman uzimanja iz imovine za privat...Pravo na odbitak prethodnog poreza

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici Srbiji ili iz uvoza, uključujući i nabavk...