Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Pokloni koji su izuzeti od oporezivanja kada se taj prihod uključuje u osnovicu za oporezivanje dobiti pravnih lica

U skladu sa odredbom člana 14. stav 4. tačka 3) Zakona o porezima na imovinu, kada pravno lice vrednost poklona iskaže u svoji...Izuzimanje iz predmeta oporezivanja poklona na koji se plaća PDV

Navedeno poresko izuzimanje otklanja mogućnost da se jedan isti prenos oporezuje i PDV-om i porezom na poklon. Kada određeni prenos bez naknade podleže plaćanju PDV, taj prenos...Predmet oporezivanja porezom na poklon

Predmet oporezivanja porezom na poklon su: -pravo svojine i druga prava na nepokretnosti na koja se plaća porez na imovinu (np...Oporezivanje poklona porezom na nasleđe i poklon

Porez na nasleđe i poklon propisan je kao jedan poreski oblik, s obzirom na sličnost poreza na nasleđe i poreza na poklon u fiskalnom sistemu, uzrokovanu činjenicom da se u oba...Poreski tretman troškova koji se isplaćuju licu koje obavlja poslove po ugovoru

Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem koje obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima da ugov...Primena najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa kod lica koja nisu u radnom odnosu

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa propisana je odredbama čl. 36. do 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U skladu sa ovim odredbama, najniža ...Regulisanje doprinosa za zdravstveno osiguranje tokom obavljanja honorarnih poslova

Prema članu 8. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa za zdravstveno osig...Plaćanje doprinosa za PIO na naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova

Obveznici doprinosa za PIO, prema članu 7. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, su osiguranici, lica koja obavljaju privremene i povremene po...Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Porezi i doprinosi koji se plaćaju na primanja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima zavise od statusa lica s...Osnovni tipovi preduzeća u Srbiji

U Srbiji postoji više oblika organizovanja preduzeća: preduzetničke radnje, preduzetnici, firme doo, akcionarska društva i slični oblici organizovanja kompanija. Međutim, poseb...Minimalna zarada, obračun i naknada zarade

Zaposleni imaju pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Visina minimalne zarade propisana je...Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Prema odredbama Zakona o radu (čl. 197. i čl. 198), poslodavac može za obavljanje poslova koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavl...