Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Oporezivanje poklona porezom na nasleđe i poklon

Porez na nasleđe i poklon propisan je kao jedan poreski oblik, s obzirom na sličnost poreza na nasleđe i poreza na poklon u fi...Poreski tretman troškova koji se isplaćuju licu koje obavlja poslove po ugovoru

Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem koje obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima da ugovori i naknadu određenih troškova kao što su: nakna...Primena najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa kod lica koja nisu u radnom odnosu

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa propisana je odredbama čl. 36. do 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijaln...Regulisanje doprinosa za zdravstveno osiguranje tokom obavljanja honorarnih poslova

Prema članu 8. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje su i lica koja obavljaju privremene i povre...Plaćanje doprinosa za PIO na naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova

Obveznici doprinosa za PIO, prema članu 7. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, su osiguran...Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Porezi i doprinosi koji se plaćaju na primanja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima zavise od statusa lica sa kojima je zaključen ugovor o ovim poslovima. Sto...Osnovni tipovi preduzeća u Srbiji

U Srbiji postoji više oblika organizovanja preduzeća: preduzetničke radnje, preduzetnici, firme doo, akcionarska društva i sli...Minimalna zarada, obračun i naknada zarade

Zaposleni imaju pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Visina minimalne zarade propisana je od strane Socijalno-ekonomskog saveta za teritori...Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Prema odredbama Zakona o radu (čl. 197. i čl. 198), poslodavac može za obavljanje poslova koji ne traju duže od 120 radnih dan...Novčana zarada i druga primanja zaposlenih

Novčana zarada utvrđuje se u skladu sa zakonom, opštim aktom (kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu) i ugovorom o radu, a odgovara uloženom trudu zaposleno...Nastanak poreske obaveze po osnovu pružanja advokatskih usluga

Prema odredbama člana 16. tač. 1) i 2) Zakona, poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji...Poreski tretman prometa advokatskih usluga

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatno...