Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Vraćanje dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital

Vraćanje dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital Prema uputstvu Agencije za privredne registre za upis promene regi...Propisi o izveštavanju u poslovanju sa inostranstvom

Propisi o izveštavanju u poslovanju sa inostranstvom Izveštavanje Narodne banke Srbije (NBS) u poslovanju sa inostranstvom vrši se shodno odredbama Odluke o obavezi izveštavanj...Inspekcijski nadzor tržišta

Tržišna inspekcija je inspekcija koja je izvorno nadležna za nadzor nad primenom Zakona o trgovini i Pravilnika o evidenciji r...Propisi o platnom prometu sa inostranstvom i dopunske uplate

Platni promet sa inostranstvom, koji se obavlja na osnovu Zakona, bliže je određen odredbama: -Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i-Uputstva...Dopunske uplate – primena propisa o deviznom poslovanju

Članom 2. tačkom (21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju kreditni poslovi sa inostranstvom su definisani kao krediti i zajmo...Zakon o stranim ulaganjima

 Dopunske uplate su Zakonom o stranim ulaganjima uređene u delu koji se odnosi na pravo na transfer dobiti i imovine, tako što je članom 12. stav 1. ovog zakona propisano:  “St...Dodatne uplate stranog osnivača

Važećim Zakonom o privrednim društvima propisano je da osnivačkim aktom ili odlukom skupštine može biti utvrđena obaveza člano...Obaveze rezidenta po osnovu dopunske uplate stranog osnivača

Neosporna je činjenica da na domaćem tržištu aktivno posluje veći broj privrednih društava čiji su osnivači ili suosnivači strana lica, pravna ili fizička. Upravo iz tog razlog...Kazne za prekršaje pravnih lica koja ne vode evidenciju prometa na propisan način

 Članom 74. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj p...Obavezna sadržina otpremnice

Otpremnica, kao i faktura, dostavnica, prijemnica i druga odgovarajuća isprava za robu, obavezno sadrži: -naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca, -mesto ...Pojam otpremnice, obeležja i pravno uređenje

Otpremnica je dokument robnog knjigovodstva kojim se evidentira: -izlaz robe iz skladišta (magacina) prodavca (trgovca), kao i...Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika

Prema članu 108. Zakona o radu, zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu,...