Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Visina i način plaćanja PDV nadoknade

Prema odredbi člana 34. stav 3. Zakona o PDV, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. tog člana, obvezn...Osnov za isplatu PDV nadoknade poljoprivrednicima

Prema Zakonu o PDV, poljoprivrednici ostvaruju pravo na PDV nadoknadu po osnovu izvršenog prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicim...Obaveza podnošenja evidencione prijave za poljoprivrednike

Obaveza podnošenja evidencione prijave u smislu člana 38. stav 1. Zakona o PDV za poljoprivrednike, postoji od 8. jula 2007. g...Lica koja se smatraju poljoprivrednicima u smislu Zakona o PDV

Poljoprivrednicima u smislu Zakona o PDV smatraju se samo fizička lica i to: 1. Vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta 2. Nosioci poljoprivredn...Pravo poljoprivrednika na PDV nadoknadu

Odredbama člana 34. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisan je poseban postupak oporezivanja za poljoprivrednike. Ovim zak...Uticaj novih pravila na interni obračun PDV

U slučajevima kada domaća pravna lica primaju usluge iz inostranstva, najčešće imaju obavezu internog obračuna PDV, u skladu sa opštim pravilom iz člana 12. stav 4. Zakona o po...Upotreba UIDO u kontekstu novih pravila

Imajući u vidu da je predmet oporezivanja porezom po odbitku po osnovu prihoda nerezidentnih pravnih lica od usluga znatno suž...Primena novih pravila na sve isplate koje se vrše počev od 01.04.2018.

U skladu sa novonastalom situacijom, postavlja se pitanje koji je momenat relevantan za primenu novih pravila – da li momenat kada je izvršena usluga ili momenat plaćanja? Prem...Nerezidentna pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Kada su u pitanju prihodi koje ostvaruju pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom na njih se ne odnos...Razlika između autorske naknade i naknade od usluga

Jedno od čestih, i u mnogim slučajevima, kompleksnih pitanja jeste kako razlikovati autorske naknade i naknade od usluga. Ovo pitanje ima još veći praktični značaj od 1. aprila...Ostali prihodi nerezidentnih pravnih lica koji se oporezuju po nepromenjenim pravilima

U skladu sa članom 40. stav 1. Zakona, pored prihoda od usluga, predmet oporezivanja porezom po odbitku su i prihodi koje nere...Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

Prema odredbi člana 4. Pravilnika, drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, ...