Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Osnovni tipovi preduzeća u Srbiji

U Srbiji postoji više oblika organizovanja preduzeća: preduzetničke radnje, preduzetnici, firme doo, akcionarska društva i sli...Minimalna zarada, obračun i naknada zarade

Zaposleni imaju pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Visina minimalne zarade propisana je od strane Socijalno-ekonomskog saveta za teritori...Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Prema odredbama Zakona o radu (čl. 197. i čl. 198), poslodavac može za obavljanje poslova koji ne traju duže od 120 radnih dan...Novčana zarada i druga primanja zaposlenih

Novčana zarada utvrđuje se u skladu sa zakonom, opštim aktom (kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu) i ugovorom o radu, a odgovara uloženom trudu zaposleno...Nastanak poreske obaveze po osnovu pružanja advokatskih usluga

Prema odredbama člana 16. tač. 1) i 2) Zakona, poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji...Poreski tretman prometa advokatskih usluga

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatno...Advokatska delatnost u sistemu PDV

Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o advokaturi, advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizički...Advokati kao obveznici poreza na dodatu vrednost

S obzirom da se advokati i ortačka društva čiji su članovi advokati smatraju poreskim obveznicima u smislu Zakona, ova lica imaju i sva prava i obaveze poreskih obveznika, pa i...Vraćanje dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital

Vraćanje dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital Prema uputstvu Agencije za privredne registre za upis promene regi...Propisi o izveštavanju u poslovanju sa inostranstvom

Propisi o izveštavanju u poslovanju sa inostranstvom Izveštavanje Narodne banke Srbije (NBS) u poslovanju sa inostranstvom vrši se shodno odredbama Odluke o obavezi izveštavanj...Inspekcijski nadzor tržišta

Tržišna inspekcija je inspekcija koja je izvorno nadležna za nadzor nad primenom Zakona o trgovini i Pravilnika o evidenciji r...Propisi o platnom prometu sa inostranstvom i dopunske uplate

Platni promet sa inostranstvom, koji se obavlja na osnovu Zakona, bliže je određen odredbama: -Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i-Uputstva...