Septembar

21

2010

Uslovi za paušalno oporezivanje preduzetnika

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno oporezivanje. Naime, prema članu 40. stav 1. Zakona, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome...

Detaljnije