Novembar

14

2018

Upotreba UIDO u kontekstu novih pravila

Imajući u vidu da je predmet oporezivanja porezom po odbitku po osnovu prihoda nerezidentnih pravnih lica od usluga znatno sužen, u praksi će primena UIDO kada su ovi prihodi u pitanju biti znatno ređa.

Detaljnije

Jun

21

2011

Finansijska analiza

Finansijska analiza predstavlja ispitivanje materijalnog stanja i poslovnih rezultata neke firme do najsitnijih detalja. Finansijska analiza se vrši na osnovu izveštaja iz oblasti finansija koji pripadaju određenoj firmi...

Detaljnije

April

22

2011

Porez na dohodak

Porez na dohodak se utvrđuje i isplaćuje po odrdbama Zakona, a svaka raspodela prihoda od poreza na dohodak utvrdiće se po zakonskoj proceduri. Poreznik ili poreski obveznik je osoba koja ostvaruje dobit. Ukoliko nekoliko osoba...

Detaljnije

April

22

2011

Porez na promet nekretnina

Oporezivanje se vrši na promet nekretnina. Promet nekretnina je po Zakonu svako sticanje nekretnine, a to se odnosi na kupoprodaju, zamenu, nasledstvo, poklon, kao i na sticanje nekretnina tokom likvidacije ili stečaja. U nekretnine...

Detaljnije

April

21

2011

Popis osnovnih sredstava - agencija Tio Trade

Investicione nekretnine prema MRS, su zemljište i zgrade ili delovi zgrade, koje privredno društvo pribavlja i drži zbog ostvarivanja zarade izdavanjem u zakup ili zbog dugoročnog uvećanja vrednosti kapitala ili zbog jednog i drugog...

Detaljnije

Septembar

24

2010

Popis neuplaćenog upisanog kapitala

Jedan od oblika u kojem se imovina iskazuje u bilansu stanja je i neuplaćeni upisani kapital. Naime, neuplaćeni upisani kapital je specifično potraživanje od osnivača društva koji su se ugovorom o osnivaju ili drugim aktom obavezali da će u određenom roku u društvo uneti određene uloge (u novcu, stvarima ili pravima).

Detaljnije

Septembar

24

2010

Godišnji popis - napomene u vezi sa godišnjim popisem

Godišnji popis (intervenisanje) predstavlja najznačajniji postupak interne kontrole koji privredna društva i druga pravna lica sprovode na kraju poslovne godine u cilju utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obaveza, utvrđivanja odstupanja knjigovodstvenog od stvarnog stanja i svođenja knjigovodstvenog na stvarno stanje koje se utvrdi popisom.

Detaljnije

Septembar

21

2010

Uslovi za paušalno oporezivanje preduzetnika

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno oporezivanje. Naime, prema članu 40. stav 1. Zakona, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome...

Detaljnije