April

21

2011

Popis osnovnih sredstava - agencija Tio Trade

Investicione nekretnine prema MRS, su zemljište i zgrade ili delovi zgrade, koje privredno društvo pribavlja i drži zbog ostvarivanja zarade izdavanjem u zakup ili zbog dugoročnog uvećanja vrednosti kapitala ili zbog jednog i drugog...

Detaljnije

Septembar

24

2010

Popis neuplaćenog upisanog kapitala

Jedan od oblika u kojem se imovina iskazuje u bilansu stanja je i neuplaćeni upisani kapital. Naime, neuplaćeni upisani kapital je specifično potraživanje od osnivača društva koji su se ugovorom o osnivaju ili drugim aktom obavezali da će u određenom roku u društvo uneti određene uloge (u novcu, stvarima ili pravima).

Detaljnije

Septembar

24

2010

Godišnji popis - napomene u vezi sa godišnjim popisem

Godišnji popis (intervenisanje) predstavlja najznačajniji postupak interne kontrole koji privredna društva i druga pravna lica sprovode na kraju poslovne godine u cilju utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obaveza, utvrđivanja odstupanja knjigovodstvenog od stvarnog stanja i svođenja knjigovodstvenog na stvarno stanje koje se utvrdi popisom.

Detaljnije

Septembar

21

2010

Uslovi za paušalno oporezivanje preduzetnika

Članom 40. Zakona, propisani su uslovi koji, moraju biti ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno oporezivanje. Naime, prema članu 40. stav 1. Zakona, preduzetnik koji s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome...

Detaljnije